Vi är totalentreprenörer inom relining, avlopp, stambyten & badrumsrenoveringar

Vi utför allt från totalentreprenader till arbeten med Rotavdrag samt på löpande räkning.

Vi är totalentreprenörer inom relining, avlopp, stambyten & badrumsrenoveringar

Vi utför allt från totalentreprenader till arbeten med Rotavdrag samt på löpande räkning.

Våra tjänster

Reliningsmetoden vi presenterar är i högsta grad en erstättningsmetod till konventionell rörrenovering/stambyten av defekta avlopp.

Avloppsspolning utförs metodiskt i spill/dagvattenavlopp i och utanför fastigheter och framförallt i våtutrymmen, kök, stammar, samt huvudledningar ut mot kommunalt övertag.

Som medlemmar i SSTT/STVF utför vi inspektioner med rörkameror för egenkontrolls-presentation, lokalisering och konditions-bedömning men även som helhets-dokumentation enligt T25.

JOUR

Vi har jour till alla våra avtalskunder och även till privat sektor mot pristillägg. Är det akut? Ring oss på 0411-52 14 48

Vi är specialiserade att hjälpa Er med följande:

  1. Avloppsstopp i badrum, toaletter, kök, tvättstugor och huvudstammar vertikalt och horisontellt inom fastigheter.
  2. Fleråriga funktionsgarantier på underhållsspolningar i alla avloppsrör inom fastigheter och ut mot kommunalt övertag.
  3. Spolning av yttre spill/dagvattenavlopp.
  4. Inspektionsfilming av avloppssystem inom och utanför fastigheter där funktion och konditionsbedömning är en viktig vetskap men även protokollförda filmningar enligt T25 kan presenteras.
  5. Besiktning av avloppssystem för eventuell framtida reliningar/stambyten.
  6. Relining med strump samt polyester-spraymetoden i sin helhet men även som akutåtgärdsentreprenörer.

Varför välja oss

Sanitet & Spolteknik AB väljer man då man vill få en trygg helhetslösning som grundas på lång erfarenhet sedan 80-talet där en kvalitetsplan alltid måste följas i sin helhet och en miljöplan är viktig då vi mestadels arbetar med avfall och även med härdplaster i alla våra reliningsprojekt. Detta är vår och Er trygghet i att välja oss.

”Min värdegrund som entreprenör har alltid varit att förlita sig på mina egna erfarenheter ute i världen men även på mina anställda tekniker, och väl valda underentreprenörer som bygger upp mitt företag och goda välmående.”

Carsten
VD / Ägare

Våra samarbetspartners

Se vad våra kunder säger om oss

Kontakta oss

Problem med avloppet? Ring hos på dessa nummer: 0411-52 14 48 eller 040-607 62 40
Gillar du inte att fylla i formulär? Maila oss då på [email protected]