Rörrenovering & underhållsservice

pipes clogged with sediment rust

Rörrenovering & underhållsservice

För det mesta räcker det med ett gott underhåll av sina avloppsrör. Detta missköts av många fastighetsbolag, föreningar, hushåll och fabriker.

Vi gör allt för att få ett i framtiden ekonomiskt underhåll med t.ex. en avtalad spolrensning vart 5:e till 7:e år. Allt till fasta/offererade priser.

Om det har gått för långt eller systemet är så gammalt och söndrigt gör vi tillsammans med ett eller flera företag en renovering av stammar och andra avloppsrör i er fastighet som på fackspråk kallas Relining.

Se vad våra kunder säger om oss

ROT AVDRAG

Som privatperson kan du använda ROT avdrag, kontakta oss om du har frågor om just ditt arbete går under ROT.

Några frågor? Ring eller maila oss.