Stambyten

Stambyte efter & före

Stambyten

Stambyten är en mycket viktig investering. I fastigheter där man utfört stambyten fungerar rörsystemen bättre. Detta innebär att inte bara rören utan även fastigheten som helhet blir mer energieffektiv, detta i sin tur är bättre dels ur ekonomisk synvinkel men också ur miljösynpunkt.

Stambyten ökar fastighetens livslängd, kostnaderna för drift och underhåll blir lägre och trivseln blir bättre. Där vi har genomfört stambyten, i Lund, Malmö, Kristianstad eller Ystad så behöver man till exempel inte längre oroa sig i onödan för stopp i rören. 


Kontakta gärna oss för att se vad vi kan göra för dig och din fastighet. Sanitet och Spolteknik är en rutinerad firma som kan det här med stambyten/relining!

Se vad våra kunder säger om oss

ROT AVDRAG

Som privatperson kan du använda ROT avdrag, kontakta oss om du har frågor om just ditt arbete går under ROT.

Några frågor? Ring eller maila oss.